جالب ترین حقایق در مورد خواب دیدن
۰۰:۲۹ ۱۹۹

جالب ترین حقایق در مورد خواب دیدن

مطالعات نشان داده تنها چهره کسانی را در خواب می‌بینیم که با آنها آشناییم یا آنها را در تلویزیون دیده‌ایم.    چه به خاطر بسپاریم یا نه انسان‌ها خواب می‌بینند. بعضی ا

دیدن استرس در خواب چه تعبیری دارد؟
۰۰:۰۹ ۱۷۷

دیدن استرس در خواب چه تعبیری دارد؟

داشتن استرس شدید در خواب بیشتر از وقایعی که در بیداری رخ داده‌اند نشئت می‌گیرد. ناراحتی‌ها، نگرانی‌ها و حوادث ناگواری که ممکن است در زندگی هر نفر رخ دهد بیشتر خود را به صورت حالت پ

دیدن ژاکت در خواب تعبیرش چیست؟
۰۰:۰۱ ۱۳۶

دیدن ژاکت در خواب تعبیرش چیست؟

برای فهمیدن تعبیر ژاکت در خواب بهتر است تعابیر لباس و جامعه را مرور کنیم: جامه معني عام دارد. به قباي بلند و گشاد و دراز اطلاق نمي شود بل که به مجموع چيزهائي که مي پوشيم جامه گفته مي شود. کت و شلوا

تعبیرخواب دیدن قبرستان
۰۰:۱۹ ۱۲۳

تعبیرخواب دیدن قبرستان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قبرستان، ارتباط و مصاحبت با افراد جاهلی می‌باشد که دین و دنیای آن‌ها در فساد و تباهی است. تعبیر رفتن به قبرستان ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خ

تعبیر خواب زخم به چه معناست؟
۰۰:۲۲ ۱۲۷

تعبیر خواب زخم به چه معناست؟

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا، زخم و جراحت نشانه احساسات آسیب دیده و تاثیر حاص از ضربه‌های روحیه گذشته است. اگر در رویا شما شخصی را زخمی کردید: تمایل به آسیب زدن به شخ صی یا نابود کردن

تعبیرخواب دیدن سوراخ
۰۰:۰۰ ۱۵۳

تعبیرخواب دیدن سوراخ

سوراخ مجهول است. هيچکس نمي تواند درون سوراخ را ببيند هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد... ديدن سوراخ در خواب هاي ما رازي است که پيش روي ما قرار مي گيرد ولي همان طور که سوراخ ها مي توانند متفاوت باشند

دیدن عقاب در خواب تعبیرش چیست؟
۰۰:۰۰ ۱۳۲

دیدن عقاب در خواب تعبیرش چیست؟

حضرت دانیال گوید: عقاب در خواب، پادشاه قوی و با هیبت و ستمگر بود، چنانکه همه کس از او بترسد. اگر بیند عقاب را فراگرفت یا شخصی بدو داد و آن فرمانبر و مطیع او بود، دلیل که در نزد پادشاه خاص و مقرب شو

دیدن اشک در خواب چه تعبیری دارد؟
۰۰:۲۰ ۱۳۹

دیدن اشک در خواب چه تعبیری دارد؟

همانطور که گریستن در خواب تعابیر خاص خود را دارد در صورت جاری شدن اشک نیز میتوان تعبیر خواب خود را داشته باشید. تعبیر قطره اشک در خواب امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشک که از چشم برآید

تعبیر خواب چکه کردن چیست؟
۰۰:۰۰ ۱۳۲

تعبیر خواب چکه کردن چیست؟

اگر در خواب ببینید که شیر آب چکه می کند مال شما تلف می شود و گویای این است که کسی مال شما را ذره ذره از بین می برد و این اتلاف به قدری ناچیز است که محسوس نیست اگر در خواب ببینید که سقف چکه می کند غمی

دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد؟
۰۰:۰۰ ۱۰۷

دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد؟

جنین نیز مثل جفت از چیزهایی است که مردان کمتر در خواب می بینند یا اصلا نمی بینند. معمولا زنان در خواب جنین می بینند و چنانچه زنی در خواب جنین ببیند که متعلق به خودش باشد از غم و غصه نجات می یابد و

دیدن سیرابی در خواب تعبیرش چیست؟
۰۰:۰۰ ۲۱۵

دیدن سیرابی در خواب تعبیرش چیست؟

ديدن سيرابي در خواب نيکو است به خصوص اگر بيننده خواب بيمار باشد و تعبير آن شفا از بيماری و نجات از رنجوري است. سيرابي معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و ديدن آن در خواب نشان سود و نفع است. سيراب

تعبیرخواب دیدن بدن پر از مو
۰۰:۰۲ ۲۳۶

تعبیرخواب دیدن بدن پر از مو

اگر اندام و صورت خود را در خواب پوشیده از مو ببینید، علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شما را ترک می گویند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در ذهن خود م

تعبیر خواب کفش به چه معناست؟
۰۰:۰۱ ۱۵۵

تعبیر خواب کفش به چه معناست؟

کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است. اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اش

تعبیرخواب دیدن لاک ناخن
۰۰:۰۲ ۱۳۴

تعبیرخواب دیدن لاک ناخن

دیدن لاک ناخن در خواب نمادی از زیبایی و توجه فراوان به جزئیات است. اگر در خواب لاک ناخن را ببینید نشان دهنده این است که چیزی زیبا دارید که بسیار شکننده است و باید از آن مراقبت کنید. در کل اگر ببینی

دیدن دستبند در خواب تعبیرش چیست؟
۰۰:۰۰ ۱۳۹

دیدن دستبند در خواب تعبیرش چیست؟

دستبند نیز از چیزهایی است که دیدنش در خواب برای مردان خوب نیست و برای زنان نیکو می باشد. نوشته اند که دستبند برای زنان در خواب شوهر است و برای مردان غم و اندوه است و میزان غم و اندوه به ارزش و بزرگ

دیدن شیر (خوردنی) در خواب چه تعبیری دارد؟
۰۰:۰۰ ۱۴۲

دیدن شیر (خوردنی) در خواب چه تعبیری دارد؟

شیر _ لبن _ شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است بخصوص اگر شیر حیوانات شناخته شده حلال گوشت باشد مثل شیر گاو و گوسفند و بز و غیره. شیر شتر در خواب نعمتی است که در سفر عایدتان می شود یا ا

تعبیر خواب خودکشی چیست؟
۰۰:۱۱ ۱۶۵

تعبیر خواب خودکشی چیست؟

خودکشی: به خاطر داشته باشید که اغلب انسان‌هایی که در رویای ما دیده می‌شوند نمایانگر جنبه‌ای از وجود خود ما هستند. پس تصویر فردی که خودکشی کرده نشانگر این است که ما در زندگی لذت و مسرتی

دیدن کتاب در خواب تعبیرش چیست؟
۰۰:۰۰ ۱۴۱

دیدن کتاب در خواب تعبیرش چیست؟

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و مضحک بخواند غیبت مردم می کند و چیزهای دیگری در همین زمینه که زیاد پایه علمی نمی تواند داشته باشد. کتاب در خ

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟
۰۰:۰۰ ۱۹۴

دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد؟

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب

تعبیرخواب دیدن ریزش مو
۰۰:۰۹ ۱۶۰

تعبیرخواب دیدن ریزش مو

تعابیر خواب معمولا با استفاده از نمادها و بر اساس شرایط زندگی افراد تعیین می‌گردند. همواره بین تعابیر معبرین اسلامی و توضیحاتی که تعبیرگران غربی در مورد موارد مختلف بیان کرده‌اند اختلافاتی و